OMEGA VAROVANJE
DETEKTIVSKE STORITVE
Sodelujemo z izkušenim detektivom, ki bo za vas opravljal detektivske storitve kot so:
 • zbiranje informacij
  • o pogrešanih osebah ali osebah, ki se skrivajo,
  • dolžnikih in njihovem premoženju,
  • piscih anonimnih pisanj
  • izgubljenih ali pogrešanih predmetih, 
 • zbiranje dokaznega gradiva in dejstev, potrebnih za kasnejše dokazovanje:
  • v postopkih pred sodišči in drugimi pravosodnimi organi,
  • o spoštovanju konkurenčne klavzule, 
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov
  • o zlorabah bolniškega staleža 
  • povračil za prevoz na delo in z dela, 
  • preizkusi alkoholiziranosti zaposlenih, 
  • zakonski nezvestobi partnerjev, 
  • vročanje pisanj
 • svetovanje na področju preprečevanja kaznivih dejanj in zaščite poslovnih skrivnosti.
ter druge storitve v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti (ZDD-1, Ur.l.17/2011). Pri opravljanju detektivskih storitev je zagotovljena največja stopnja diskretnosti.